Αποτελέσματα Εξετάσεων

Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε όλες τις γλώσσες που διδάσκονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Polyglosso.

Επιλέγοντας την γλώσσα που επιθυμείτε μπορείτε να συνδεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες που σας δόθηκαν από την Γραμματεία μας.

Βοηθήματα

Εδώ μπορείτε να εξασκηθείτε στα Online test μας καθώς και να βρείτε εφαρμογές που θα σας βοηθήσουν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.