Αποτελέσματα Εξετάσεων Cambridge

Για να δείτε τα αποτελέσματα για τις εξετάσεις FCE, CPE, του Πανεπιστημίου Cambridge

ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δόθηκαν γραπτώς από τη Γραμματεία μας, και συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.