Αποτελέσματα Εξετάσεων Goethe

Για να δείτε τα αποτελέσματα για τις εξετάσεις ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δόθηκαν γραπτώς από τη Γραμματεία μας,

και συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.